3. ročník

Zajímavé odkazy:

Další učivo:

Odkazy na trénování:

Další odkazy

https://www.youtube.com/watch?v=c58NTc59CGY 

https://www.youtube.com/watch?v=R2p2ZU4IMLQ&ab_channel=Prima%C3%BA%C4%8Da-Libu%C5%A1ka
Úkoly podzim 2020

Nové úkoly:

Angličtina

Písnička od Dády:

Vypracované úkoly k ověření výsledků říjen 2020

Materiály k procvičení

Matematika

Český jazyk

Slovní druhy

Předložky