Distanční výuka

1. týden

Zájemci o tisk si můžou stáhnou soubor 1. týden.pdf

2. týden

AJ - Vážení rodiče, jelikož je mi jasné, že s angličtinou může být doma velký problém, přikládám alespoň přepisy poslechů a řešení úkolů z učebnice ve zkrácené verzi + metodickou příručku Unit 2 a řešení úkolů v PS. Děti si pak můžou práci zkontrolovat, nebo i opsat do sešitů nebo do pracovních sešitů. Momentálně bohužel jiné řešení nemám. Hlavní je říkat a číst vše nahlas. Snad Vám to v nelehké době trochu pomůže. Kdyby Vás napadlo něco dalšího, napište mi.

Pondělí 19.10.2020

Děkuji všem, kdo poslali projekt do AJ. Ostatním si dovolím připomenout, že se jedná o hodnocenou práci, dodanou v termínu.  

Český jazyk

 • 28 - přečti si první modrou tabulku a opiš si ji do sešitu - zapamatuj si
 • 28/3, 7 - ústně
 • 28/4a - sešit - jedno n u zvířat - krocaní 28/6 - sešit - piš jen slova - skleněná, zákonní,...
 • 28 - přečti si druhou modrou tabulku a opiš si ji do sešitu - zapamatuj si
 • PS 16/5,6

Matematika

 • 36/1 - tabulky doplň do sešitu - Vzpomeň si, že třetinu vypočítáme tak, že dané číslo dělíme třemi. Zkus příklady počítat zpaměti.
 • 36/2,7,8 - fólie             8 - počítej takto 68 - (68 : 4) = 68 - 17 =
 • 36/6 - sešit

English

 • Nezapomeňte na projekt "About me". Termín odevzdání platí - 19.10. Posílejte foto. Projekt je hodnocen známkou.
 • 16 - poslechni si znovu 1.39, 1.40 a 1.42.
 • 17/ 5 - znovu se podívej na 16/3 - stažené tvary už umíš. Piš do sešitu vždy dvě věty s každým zájmenem - I, He, She, It, We, You, They. Např. 1. I am a boy. 2. I´m a boy, nebo 1. We are in Australia. 2. We´re in Australia.
 • 17/6 - Doplň do vět plné tvary slovesa to be. I am, You are, He is, She is, It is, We are, You are nebo They are. Věty napiš do sešitu. Např. 4 This is Claire. She is 11 and she is from France.
 • 17/7a - poslechni si. Všímej si záporných stažených tvarů slovesa to be. Toby isn´t, I´m not a We aren´t. Do sešitu si opiš tabulku. Např. 1. Toby is not from Britain. 2. Toby isn´t from Britain. Je to podobné jako úloha 17/5.
 • Pokud nemůže pomoct nikdo z rodičů vůbec to nevadí. Stačí pozorně číst a postupovat podle instrukcí.
 • PS 13/5,6 - piš 13/7 - čti a přelož si také věty 1 - 8, jsou zde pouze známá slova. Jen pro jistotu: Emma´s - Emino, his - jeho, her - její, their - jejich.

Přírodověda

 • 19-20 - nejdříve si přečti, pak postupně zpracuj jednotlivé kapitolky. Při tvorbě zápisů nezapomínej na pěkné nadpisy. Zápisy tvoř stručné. Formuluj vlastní věty. Pomůže tučně vytištěný text.
 • Člověk a energie - zápis může vypadat například takto. Hořením uhlí, plynu a benzínu vzniká teplo a světlo. Nejvíc ale potřebujeme elektřinu. Tu musíme vyrábět v elektrárnách.
 • Elektrická energie - napiš si stručný zápis. Jak dnes získáváme světlo a teplo? Kde všude se elektřina využívá?
 • Elektrárny - zapamatuj si, z čeho v které elektrárně vzniká elektřina. Do zápisu uveď jen jednotlivé druhy elektráren a ke každé napiš alespoň dvě místa, kde se nachází. Použij k jejich vyhledání mapu ČR z vlastivědy. Větrné a solární elektrárny si dohledej na webu. Ujisti se, že každou svou uvedenou elektrárnu dokážeš najít na mapě. Např. tepelné elektrárny - Dětmarovice - u Karviné, Vřesová u Karlových Varů, větrné elektrárny - Bantice u Znojma,.... Napiš si také, jaký vliv mají elektrárny na životní prostředí - s. 20. Najdi si informace o přečerpávací elektrárně Dalašice. Čím se liší od ostatních vodních elektráren?
 • Elektrické spotřebiče - zápis vytvoř odpovězením následujících otázek. Proč se těmto zařízením říká elektrické spotřebiče (ES)? Kde všude se ES používají? Jaké zdroje el. energie ES používají? Jak se ze zdroje el. energie dostane do ES? Jak ES fungují? Co je to akumulátor?
 • PS 13/6
 • Na pokusy s elektřinou se můžeš těšit do školy. Zkusíme rozsvítit diodu pomocí citronu, nebo pomocí tužky, zářivku (pokud seženu) pomocí plastové tyče a hadry, vytvoříme si elektromagnet a nakonec jedno překvapení.
 • Mezitím se můžete na mobilech i v PC pokusit zachránit městopřed nedostatkem elektřiny s Joulinkou a zabránit Plejtvajzníkovi a Blbajzníkovi v plýtvání energií. Nebo si zahrát Eneří pexeso. Odkazy jsou v sekci "Zábava".

Úterý 20.10.2020

Český jazyk

 • 29/1 - přečti si 1 d,f - ústně
 • 29/1 a - dvě věty - sešit
 • 29/1c,d - sešit např. rokycanské - Rokycany
 • PS 17/1

Geometrie

 • 29 - připomeň si pojmenování stran: úsečka AB, ale strana c, protože leží proti vrcholu C.
 • 29/1 - sešit
 • 29/2 - narýsuj a opiš si povídání o odvěsnách a přeponě. Pozor! Nové učivo.
 • 29/3 - sešit
 • Na úlohy s trojúhelníky se můžete podívat v Matýskově geometrii 32 - 34. Odkaz jsem vám dal na web do geometrie. Doporučuji.
 • PS - 24/1,2,3

English

 • Zopakuj si stažené tvary z 16/3, 17/5 a 17/7. Dp úkolu 17/6a se pokus doplnit stažené tvary. Vše ústně, ale říkej nahlas. 17/8 vytvoř záporné věty podle vzoru.Napiš si je do sešitu. Např. 7. My name isn´t Sam. 5. We aren´t from Hungary. Nápavěda: I´m not, She isn´t, They aren´t, He isn´t, We aren´t, I´m not, isn´n, aren´t.
 • 18/1 - poslechni si 1.44 - zase nahlas opakuj slova.
 • 18/2 - poslechni si 1.44 - zase nahlas opakuj slova. Do sešitu napiš odpověď na otázky: 1. The´re Sam´s dad Bill,mum Anna..... 2. The´re in their.....
 • 18/3 - napiš si do sešitu tabulku zájmen a jejich přivlasňovacích tvarů: I - my, he - his, she - her, it - its, we - our, you - your, they - their. Dobře si zapamatuj.
 • PS - 14/1,2
 • PS 74 - napiš si slova Unit 2 - B - My family from do slovníčku.

Informatika

 • Můžeš si zkusit kapitolu 7. Ovládání myši v sekci Informatika. Mě nejvíc bavilo Little Alchemy.

Středa 21.10.2020

Český jazyk 

 • 30 - pečlivě si přečti žlutou tabulku
 • 30/ 2 -modrá tabulka - zapamatuj si - Brno - brněnský - brněnští - malé písmeno
 • 30/3 - vytvoř si tabulku jako Petr do sešitu, města si vyhledej klidně v mapách na Internetu
 • 30/4 - sešit - piš jen tvary přídavných jmen - měst/ští , černoš/ští. Když to nepůjde - buď v klidu - taky s tím mám problém a některá slov dohledávám ve slovníku. Rodičů se neptej. Raději jim vysvětli, co dýchají rostliny a proč tomu tak je.
 • PS 17/2,3

Matematika

 • 37/ 1,2 - ústně
 • 37/5,7 - sešit        5- podtrhávej pravítkem, 7 - slovní úlohu správně zapiš, podtrhávej pravítkem
 • 37/8,9 - fólie

Vlastivěda

 • 46 - 47 přečti so o Slovensku a zapiš nebo nalep zápis do sešitu.
 • PS 35 - 36 - pracuj s učebnicí

Čtvrtek 22.10.2020

Český jazyk

 • 31/1,2,3 - přečti si
 •  PS - 18/1 - vymysli si libovolnou reklamu - využij celou stránku

Matematika

 • 38/1 - prohlédni si číselnou osu, pak doplň do sešitu 38/2,3
 • 38/6 - sešit
 • 38/8 - piš do sešitu jen výsledný čas

Pátek 23.10.2020

Český jazyk

 •  32/1 - přečti si znovu pozorně obě tabulky na straně 13, pak říkej věty se slovy na kartičkách
 •  32/2 - sešit 32/3 - sešit - např. z/lom/it...,
 •  PS 19/1 - před vypracováním si přečti tabulku na straně 33 v učebnici

Matematika

 • 40/1,4,6 - sešit S úlohou 4 pomůže úkol 25/3 - poslední sloupeček, první příklad
 • 40/2 - fólie
 • 40/3 - přečti si a zorientuj se v diagramu, do sešitu napiš: "Stejně budou mít v______. Jeden dílek představuje____Kč."

English

 • 19/5 - do sešitu napiš doplněné věty. Nápověda: her, our, their, my, his.
 • 19/6 - poslech 1.46 - opakuj a čti nahlas
 • 19/7 - najdi si a říkej věty. Používej přivlastňací Erika´s. Např. This is Erika´s book.
 • 19/8 - poslechni si, opakuj .
 • 19/9 - poslouchej a opakuj
 • PS 15/4,5

Vlastivěda

 • 48-49 - Polsko - přečti si o Polsku a opiš, nebo nalep přiložený zápis.
 • PS - 37 - pracuj s učebnicí

3. týden

Pondělí 26.10.2020

Český jazyk

 • 33 - znovu si přečti tabulku, poté zavři učebnici a zkus se vzpomenout na co nejvíc údajů z textu
 • 33/4 - sešit - např. s/bíral, vze/přela...
 • 33/5,6 - ústně
 • 33/7 - sešit
 • PS 19/2 - používej ke zdůvodnění tabulku na straně 33

Matematika

 • Procvičuj si probrané učivo ze stran 32 - 40, např. úlohy, které jsme nepočítali.

Úterý 27.10.2020

Český jazyk

 • 34/8 - doplň do vět slova z nabídky 34/8a - piš jen slova- např. vz/plál, vz/pomněl...
 • 34/9 - pozorně si přečti tabulku - pokus se zapamatovat si co nejvíce slov
 • 34/10 - Piš pět vět. Nápověda - zužovat se, shlížet
 • PS 19/3

Geometrie

 • Procvičuj si probrané učivo ze stran 6, 10, 14-15, 22-23, 29. Nebo se dívej na videa v Matýskově geometrii.