Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků pro šk. rok 2019/2020 bude upřesněna koncem měsíce září.