Zájmové kroužky

Bližší informace o nabídce kroužků budou zveřejněny v průběhu měsíce září.

Náboženství

První hodina NÁBOŽENSTVÍ se uskuteční ve středu 9. září 2020.