Asistenti

Asistenti pedagoga

Bc. Edita Jančíková, jancikova@zsmshabrovany.cz


Ivana Vejmolová 

Mgr. Michaela Holínková