Asistenti

Asistent pedagoga

Bc. Edita Jančíková

Školní asistent

Miroslava Šulcová