Školská rada

VÝSLEDKY voleb do školské rady, které naleznate zde, byly dne 15. září 2020 předány zřizovateli.
Na základě výsledků zřizovatel školy vydá jmenovací listinu Školské rady.
Náplň činnosti školské rady vychází z § 168, odst.1, Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zápis z jednání školské rady - 15.12.2020

VÝSLEDKY voleb do školské rady, které naleznete zde, byly dne 7. prosince 2020 předány zřizovateli.
Na základě výsledků zřizovatel školy vydá jmenovací listinu Školské rady.