Školská rada

VÝSLEDKY voleb do školské rady, které naleznete zde, byly dne 21. září 2023 předány zřizovateli.
Na základě výsledků zřizovatel školy vydá jmenovací listinu Školské rady.


Náplň činnosti školské rady vychází z § 168, odst.1, Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).