Školská rada

VÝSLEDKY voleb do školské rady, které naleznate zde, byly dne 22. září 2017 předány zřizovateli.
Na základě výsledků zřizovatel školy vydá jmenovací listinu Školské rady.
Náplň činnosti školské rady vychází z § 168, odst.1, Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zápis z jednání školské rady - 5.9.2017

VÝSLEDKY voleb do školské rady, které naleznate zde, byly dne 22. září 2017 předány zřizovateli.
Na základě výsledků zřizovatel školy vydá jmenovací listinu Školské rady.