Školní poradenské pracoviště

2023/2024

Další dokumenty školy, jako je Strategie proti neúspěšnosti, dodatek Sebepoškozování a dodatek Sebevraždy, jsou k nahlédnutí v ředitelně u p. ředitelky Mgr. Lenky Ryškové.