Učitelé

Mgr. Lenka Vystavělová, učitelka
Třídní učitelka v I. třídě
vystavelova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005 

Mgr. Tereza Hegerová, učitelka, zástupkyně ředitelky, metodik prevence
Třídní učitelka v II. třídě
hegerova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005 

Mgr. Vojtěch Skrbek, učitel,                                                                                                                                           Třídní učitel ve III. třídě                                                                                                                          skrbek@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005  

Bc. Edita Jančíková, učitelka, výchovný poradce                                                                                                                Třídní učitelka ve IV. třídě                                                                                                                                      jancikova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005 

Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy, učitelka - úřední hodiny ředitelky školy po dohodě e-mailem či telefonicky

Třídní učitelka v V. třídě
skola@zsmshabrovany,cz, ryskova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005

Barbora Vašková, učitelka HV, PČ, VV

Mgr. Jana Zehnalová, učitelka náboženství