Učitelé

Mgr. Olga Hillová, učitelka
Třídní učitelka v I. třídě
hillova@zsmshabrovany.cz

Mgr. Ilona Kummerová, učitelka
Třídní učitelka ve II. třídě
kummerova@zsmshabrovany.cz

Mgr. Tereza Hegerová, učitelka
Třídní učitelka ve III. třídě
hegerova@zsmshabrovany.cz

Mgr. Bohdan Slanina, učitel

Třídní učitel v IV. třídě

slanina@zsmshabrovany.cz

Dáša Jelínková, učitelka

Třídní učitelka ve V. třídě
jelinkova@zsmshabrovany.cz