Učitelé

Mgr. Olga Hillová, učitelka
Třídní učitelka v I. třídě
hillova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005

Mgr. Ilona Kummerová, učitelka
Třídní učitelka ve II. třídě
kummerova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005

Mgr. Tereza Hegerová, učitelka, metodik prevence
Třídní učitelka ve III. třídě
hegerova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005

Mgr. Bohdan Slanina, učitel, výchovný poradce                                                                                                                           Třídní učitel v IV. třídě                                                                                                                                        slanina@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005

Dáša Jelínková, učitelka                                                                                                                                                        Třídní učitelka ve V. třídě                                                                                                                            jelinkova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005