Učitelé

Mgr. Tereza Hegerová, učitelka, metodik prevence
Třídní učitelka v I. třídě
hegerova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005 

Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka, učitelka - úřední hodiny ředitelky školy po dohodě každé pondělí od 13:00 do 15:30.
Třídní učitelka v II. třídě
skola@zsmshabrovany,cz, ryskova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005 

Bc. Edita Jančíková, učitelka, výchovný poradce                                                                                                                Třídní učitelka ve III. třídě                                                                                                                                      jancikova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005 

Mgr. Dáša Jelínková, učitelka                                                                                                                                                   Třídní učitelka ve IV. třídě                                                                                                                                                      jelinkova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005 

Mgr. Martina Šmerdová, učitelka
Třídní učitelka v V. třídě
smerdova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005