Učitelé

Mgr. Ilona Kummerová, učitelka
Třídní učitelka ve I. třídě
kummerova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005 

Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka, učitelka
Třídní učitelka v II. třídě
skola@zsmshabrovany,cz, ryskova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005 

Mgr. Dáša Jelínková, učitelka                                                                                                                                                Třídní učitelka ve III. třídě                                                                                                                        jelinkova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005 

Ilona Grycová                                                                                                                                                                          Třídní učitelka v IV. třídě                                                                                                                                                      telefon: 725 328 005 

Mgr. Tereza Hegerová, učitelka, metodik prevence
Třídní učitelka ve V. třídě
hegerova@zsmshabrovany.cz, telefon: 725 328 005