Třídní schůzky

Nejbližší schůzky:

25. 4. Třídní schůzka pro rodiče žáků 4. – 5. ročníku:

formou konzultací od 13:30 – 16:00 v jednotlivých třídách

30. 4. Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. – 3. ročníku:

formou konzultací od 13:30 – 16:00 v jednotlivých třídách