Naše škola

Naše škola je tzv. rodinného typu ( s kapacitou 90 žáků), snažíme se o přátelské vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči, které jsou založeny na vzájemné důvěře, úctě a respektu. Cílem naší školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které dokáží vyjádřit a zdůvodnit své názory. Na naší škole vyučujeme 1. – 5. ročník, výuka AJ již od 1.ročníku. Každému žákovi se dostává individuálního přístupu podle potřeb v rodinném prostředí. Školu navštěvují žáci z Habrovan, Olšan, Rousínova a Vítovic. Součástí školy je také ŠD a ranní družina, školní jídelna – výdejna, nově zrekonstruované hřiště, počítačová učebna, každá třída je vybavena interaktivní tabulí . Naše škola využívá celé řady možností, jak obohatit a zpestřit svou činnost. Děti mají možnost vybírat si z bohaté nabídky mimoškolních aktivit, samozřejmostí je i moderní vybavení.

Novinky

Krásné prázdniny!