Školní družina a čekací třída

Školní družina

Pro přihlášené žáky 1. a 2. ročníku
Vychovatelka ŠD: Ilona Grycová
Tel.: 720 941 365
E-mail: druzina@zsmshabrovany.cz

Zahájení činnosti: v úterý 3. září 2019
Provoz ŠD: 11.30 - 16.30 hodin

Úplata ve školní družině
Měsíční úplata za pobyt ve školní družině je stanovena na 75,- Kč.
Úhrada proběhne v následujících termínech:
září - leden 2020: 375,-Kč, do 30.9.2019, na účet školy ( do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte )
únor - červen 2020: 375,-Kč, do 31.1.2020, na účet školy ( do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte )
Nepravidelný pobyt ve školní družině (pro trvale nepřihlášené žáky v případě čekání na kroužek): 100,-Kč za pololetí, v hotovosti paní vychovatelce dle individuální domluvy

Vybavení žáků: volnočasové/sportovní oblečení (hlavně na pobyt venku - i v zimě).

Provoz školní družiny:
11.30-13.30 - oběd, polední klid, hry, četba, zájmová činnost (Vv, Pč, Hv)
13.30-14.30 - pobyt na školním hřišti
14.30-16.30 - zájmová činnost, hry v učebně

Odchody domů:

Vyzvedávají rodiče nebo dítě odchází samo (čas a způsob odchodu bude napsán v zápisním lístku).
Doporučené časy odchodu ze ŠD: 13.00 / 13.30 / 14.30 / 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30
Odchody na autobus do Olšan vždy ve 13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 

Budou-li žáci přecházet z čekací třídy do ŠD, přecházejí samostatně a ihned při příchodu do ŠD jsou povinni se nahlásit vychovatelce ŠD.

Omlouvání ze ŠD: písemně do deníčku, sms zprávou, e-mailem.

Provoz ŠD se řídí : Vnitřním řádem školní družiny. ŠD je možné materiálně podpořit - zachovalé hračky, dětské knihy a časopisy, poslechové CD, papíry na kreslení, dražší kreslící materiál.

Školní čekací třída

Ranní čekací třída

Pro přihlášené žáky 1. - 2. ročníku, dohled nad žáky má určený pedagog.

Provoz : 7:00 - 7:30 hodin

Odpolední čekací třída 

Pouze pro dojíždějící žáky 3. - 5. ročníku.

Zahájení činnosti: v úterý 3. září 2019
Provoz : 12.30 - 13.30 hodin (zájmová činnost, hry v učebně)

Pobyt je zdarma.
Žáci jsou povinni respektovat Školní řád a pokyny pedagoga vykonávajícího dohled v čekací třídě.

Omlouvání :
Písemně do deníčku nebo sms nebo e-mailem na: skola@zsmshabrovany.cz .

Odchody domů:
Žák odchází ve 13.30 domů nebo na autobus.
.
Čekací třídu je možné materiálně podpořit - zachovalé stolní hry, stavebnice, dětské knihy a časopisy, papíry na kreslení.