Školní družina

Školní družina

Pro přihlášené žáky 1., 2. a 3. ročníku


Ranní družina: Pavlína Lusková, Ivana Vejmolová

Odpolední družina: vedoucí vychovatelka 1. oddělení: Ivana Vejmolová, vejmolova@zsmshabrovany.cz

2. oddělení: Pavlína Lusková, luskova@zsmshabrovany.cz


Tel.: 720 941 365
E-mail: vejmolova@zsmshabrovany.cz,  luskova@zsmshabrovany.cz

Zahájení činnosti: v úterý 5. září 2023
Provoz ŠD: ranní 6:30-7:30, odpolední 11.30 - 16.30 hodin

Úplata ve školní družině
Úplata za pobyt v ranní školní družině je stanovena na 300,- Kč za pololetí.

Úplata za pobyt v odpolední školní družině je stanovena na 500,- Kč za pololetí.


Úhrada proběhne v následujících termínech:
září 2023 - leden 2024: 300/500,-Kč, do 30. 9. 2023, na účet školy ( do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte )
únor - červen 2024: 300/500,-Kč, do 28. 1. 2024, na účet školy ( do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte )

Vybavení žáků: volnočasové/sportovní oblečení (hlavně na pobyt venku - i v zimě).

Provoz školní družiny:

Ranní: 6:30-7:30

Odpolední:

11.30-13.30 - oběd, polední klid, hry, četba, zájmová činnost (Vv, Pč, Hv)
13.30-14.30 - pobyt na školním hřišti
14.30-16.30 - zájmová činnost, hry v učebně

Odchody domů:

Vyzvedávají rodiče nebo dítě odchází samo (čas a způsob odchodu bude napsán v zápisním lístku).
Doporučené časy odchodu ze ŠD: 13.00 / 13.30 / 14.30 / 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30
Odchody na autobus do Olšan vždy ve 13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 

Omlouvání ze ŠD: písemně do deníčku, SMS zprávou, e-mailem

Provoz ŠD se řídí : Vnitřním řádem školní družiny. ŠD je možné materiálně podpořit - zachovalé hračky, dětské knihy a časopisy, poslechové CD, papíry na kreslení, dražší kreslící materiál.