Omlouvání žáků

  • Po příchodu do školy neopouštějí žáci budovu během doby vyučování.
  • Vynucený odchod žáka ze školy během vyučování (např. při nevolnosti, zranění) je možný jen na písemnou žádost ev. s osobním doprovodem rodiče či jím určenou osobou, s vědomím třídního učitele, popř ředitele.
  • Předem známou i náhlou nepřítomnost lze ohlásit osobně, písemně, telefonicky či elektronicky, nejpozději však do 3 dnů od započetí absence. Po opětovném nástupu do školy je nutné žáka omluvit do 3 dnů písemně v ŽK.. 
  • Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání nepřítomnosti žáka lékařem.
  • Při delší absenci z rodinných důvodů : např. rodinná dovolená, hory - je zákonný zástupce žáka povinen požádat písemně o uvolnění žáka ředitele školy.
  • Tiskopis na uvolnění výuky zde ke stažení :